Een geraffineerde blend

Fotografen Vincent Delbrouck en Max Pinckers in Stieglitz19

Galerie Stieglitz19 brengt een spannende ontmoeting tussen fotografen Vincent Delbrouck en Max Pinckers. Delbrouck vindt zijn inspiratie in het boeddhisme en laat de realiteit als een stroom over zich heen gaan. Pinckers daarentegen controleert als een regisseur elk beeld, hij construeert de werkelijkheid terwijl Delbrouck die vindt.

Galerie Stieglitz19 heeft zich de afgelopen jaren bevestigd als vaste waarde voor de fotoscène in België. Opvallend in haar werking is de aandacht voor Belgische fotografie (dus Vlaamse én Waalse) naast een waaier van internationale fotografen met een specifieke interesse voor actuele Chinese fotografie. Stieglitz19 bracht verschillende Chinese fotografen onder de aandacht in haar galerie in Antwerpen (en op verschillende kunstbeurzen) maar organiseerde anderzijds ook enkele tentoonstellingen met Belgische fotografen in China op gerespecteerde plaatsen in Guangzhou, Shenzhen en Beijing.

Tot 10 januari loopt in Stieglitz19 een expo waarbij het werk van de Waalse fotograaf Vincent Delbrouck (Brussel, 1975) en dat van de Vlaamse fotograaf Max Pinckers (Brussel, 1988) met elkaar in dialoog treden. Op dit moment is ook een expo van Delbrouck te zien in FotoMuseum Antwerpen, werk van Max Pinckers was de afgelopen maanden onder meer te zien in het SMAK, de Botanique en in galerie G262.

Van Vincent Delbrouck brengt de tentoonstelling een selectie uit de projecten ‘As Dust Alights’ en ‘Some Windy Trees’ (beiden in Nepal opgenomen) aangevuld met foto’s gemaakt in Cuba. Van Max Pinckers is er werk te zien uit ‘The Fourth Wall’ en ‘Will They Sing Like Raindrops or Leave Me Thirsty’ (beiden gemaakt in India). De fotografen kozen er voor hun werken door mekaar op te stellen wat voor een opmerkelijke blend zorgt. Hoewel de foto’s van Pinckers en Delbrouck uit een heel andere attitude en interesse ontstaan, blijken er toch frappante overeenkomsten te zijn. Zo zijn de formaten en het gebruik van kleur gelijklopend, werken beiden met analoge fotografie en onderhouden ze een dubbelzinnige relatie met de documentaire fotografie. Bij Max Pinckers uit zich dit in (half)ensceneringen en het gebruik van metaforen die het thema van verboden liefdes in India of aspecten van de Bollywoodindustrie verbeelden. Delbrouck gaat veel intuïtiever te werk en toont kortstondige fotografische ontmoetingen zoals een opvliegend rood plastic zakje in Cuba of een boom die door de Nepalese wind omgevormd werd tot een soort dinosaurus.

Het werk van Delbrouck neemt de onverwachte ontmoeting als uitgangspunt, zijn werk gaat over de dialoog tussen de wandelende fotograaf en de (kleine) dingen die zijn pad kruisen. Delbrouck is de boeddhist die de stroom van de tijd over zich heen laat glijden en zijn camera daar momenten uit laat grijpen. Zijn opponent Max Pinckers controleert, gebruikt artificieel licht en maakt van ieder beeld een geregisseerde scène, nauw verwant met de realiteit maar geïntensifieerd door symboliek en metafoor.

Selfpublished

Beide fotografen zien het fotoboek als een cruciaal medium om hun werk te tonen en te verspreiden. Vincent Delbrouck verwierf internationale bekendheid met de publicatie ‘Havana 1998-2006’ waarmee hij op het festival van Arles finalist werd voor de ‘Prix du Livre d’auteur’. Daarna volgden selfpublished boeken zoals ‘Some Windy Trees’ of ‘As Dust Alights’. Deze artist books zijn een antwoord op de steeds verder krimpende markt voor alternatieve fotoboeken: zelf uitgegeven, zonder enig compromis en daardoor zo authentiek en origineel. Ook Max Pinckers is qua selfpublished books niet aan zijn proefstuk toe. Met ‘Will They Sing Like Raindrops or Leave Me Thirsty’ is hij al aan zijn vierde publicatie toe. Door hun boeken te verkopen via ‘pre-orders’ – al dan niet voorzien van een originele print – krijgen beide fotografen hun boekprojecten gefinancierd. In gespecialiseerde fotoboekenwinkels en op alternatieve boekenbeurzen (zoals Offprint in Parijs tijdens Paris Photo) werden hun publicaties opgemerkt en vindt hun werk de weg naar liefhebbers en verzamelaars.

Bert DANCKAERT

‘Vincent Delbrouck – Max Pinckers’ tot 10 januari 2015 in Stieglitz19, Klapdorp 2, 2000 Antwerpen. Open do 14-18u, vrij 15-18u, za 14-18u. www.stieglitz19.be

Vincent Delbrouck – Max Pinckers